Zdrowie i Ty

Nazwa sze艣cioletniej szko艂y podstawowej brzmi:

 

Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 6 w Toruniu
Szko艂a Podstawowa Specjalna Nr 19 im. b艂. ks. S. W. Frelichowskiego w Toruniu
dla uczni贸w z niepe艂nosprawno
ci聽intelektualn,
z autyzmem, z niepe
nosprawnoci聽sprz臋偶on.

W nazwach szk贸艂 umieszczonych na tablicy urz臋dowej, 艣wiadectwie oraz na piecz臋ciach, kt贸rymi opatruje si臋 艣wiadectwa
i legitymacj臋 szkoln膮, pomija si臋 okre艣lenia 鈥瀞pecjalna鈥, 鈥瀞pecjalne鈥 oraz okre艣lenie rodzaju niepe艂nosprawno艣ci uczni贸w.


Zesp贸艂 Szk贸艂 wype艂nia nastpujce zadania, uwzgldniajc optymalne warunki rozwoju ucznia (dziecka):
鈥 realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu,
鈥 zapewnia odpowiednie warunki do edukacji, profilaktyki, opieki,
鈥 realizuje szczeg贸艂owe zadania Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki,
鈥 realizuje szkolny zestaw program贸w nauczania,
鈥 rozpoznaje potrzeby rozwojowe i mo偶liwo艣ci edukacyjne ucznia, zapewnia uczniom integracj臋 ze 艣rodowiskiem r贸wie艣niczym, w tym uczniom obj臋tym nauczaniem indywidualnym, uwzgl臋dniaj膮c ich stan zdrowia,
鈥 zapewnia uczniom niezb臋dn膮 opiek臋 medyczn膮 w porozumieniu z organem prowadz膮cym,
鈥 promuje zdrowie,
鈥 prowadzi r贸偶nego rodzaju formy pomocy psychologiczno 鈥 pedagogicznej dla ucznia i聽 jego rodziny,
鈥 dostosowuje do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i mo偶liwo艣ci聽聽聽聽聽 psychofizycznych ucznia warunki i form臋 sprawdzianu (dla uczni贸w z lekkim upo艣ledzeniem umys艂owym),
鈥 wsp贸艂dzia艂a z rodzicami uczni贸w w sprawach ich edukacji i rewalidacji,
鈥 wsp贸艂pracuje z instytucjami wspomagaj膮cymi聽 Zesp贸艂 w聽 zakresie rozwi膮zywania problem贸w dzieci i m艂odzie偶y,
鈥 organizuje pomoc materialn膮 dla uczni贸w z najubo偶szych rodzin w ramach programu Banku 呕ywno艣ci PEAD.

Zesp贸艂 zapewnia opiek聽i pomoc uczniom, ktrym z przyczyn rozwojowych,rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w formie:

 1. pomocy materialnej,
 2. uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 3. uczestnictwa w formach wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczkach, na kt贸re Zesp贸艂 uzyskuje darowizny z firm
  i instytucji,
 4. pomocy psychologiczno 鈥 pedagogicznej,
 5. dowo偶enia uczni贸w na zaj臋cia obowi膮zkowe i pozalekcyjne z domu do szko艂y oraz odwo偶enia ich po tych zaj臋ciach ze szko艂y do domu.

Kszta艂cenie w szkole podstawowej jest prowadzone nie d艂u偶ej ni偶 do uko艅czenia przez ucznia聽18 roku聽偶ycia.

Uczniowie z orzeczon膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu聽lekkim聽realizuj膮 podstaw臋 programow膮, kt贸ra dla kolejnego etapu edukacyjnego przewiduje przedmioty:

W ramach I聽etapu edukacyjnego ( klasy I-III) uczniowie maj膮 zaj臋cia z聽zakresu edukacji wczesnoszkolnej, w聽sk艂ad kt贸rej wchodz膮:

 • edukacja polonistyczna
 • edukacja spo艂eczna
 • edukacja przyrodnicza
 • edukacja matematyczna
 • zaj臋cia techniczne
 • zaj臋cia komputerowe
 • edukacja muzyczna
 • edukacja plastyczna
 • wychowanie fizyczne
 • j臋zyk niemiecki
 • religia

20160108_120134lekcja_aga

20150430_110416聽[OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Na II etapie edukacyjnym( klasy IV-VI) maj膮 nast臋puj膮ce przedmioty:
Zapraszamy do szkoly jezykowej Warszawa : https://enjoyschool.eu/

You may also like...

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *